Dr. Erol CAN / Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

erolcann@yahoo.com
0212 314 6666 - Dahili: 4585

Eğitim

  • Silistre Politechnic Lisesi Bulgaristan
  • Varna Tıp Fakültesi Bulgaristan

Uzmanlık Eğitimi

  • Sofya Tıp Akademisi Bulgaristan

Mesleki Deneyim

  • Silistre Acil Servis
  • Sofya Tıp Akademisi Kardiyoloji Enstitüsü
  • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
  • FNH KVC Yoğun Bakım

Üye Olduğu Dernekler

  • TARD
  • SNRB