Dr. İbrahim ALBAYRAK

tulibo@hotmail.com
0532 291 5949 - 0212 314 6666 - Dahili:1615

Eğitim

  • İstanbul Yapı Meslek Lisesi
  • Ankara Gazi Ünv Tıp Fakültesi

Mesleki Deneyim

  • Lokman Hekim Sağlık Vakfı Acil Sorumlusu
  • Florance Nightingale Hastanesi
  • Badwildungen Şehir Hastanesi Anestezi Bölümü Almanya
  • Samu De Paris Reanimobil Amb Hekimi Fransa